• darkblurbg

Geïnformeerde medewerkers zijn gemotiveerde en betrokken medewerkers

Onzekerheid geeft altijd onrust. Duidelijkheid over de personele gang van zaken in een organisatie, zoals het aannamebeleid, opleidingsmogelijkheden, promotiebeleid en ontslaggronden, zijn essentieel voor rust in de organisatie. Wanneer medewerkers zich zeker voelen van hun positie, zullen zij gemotiveerder zijn en zich meer betrokkenheid tonen bij de organisatie. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zorgen voor tevreden klanten.
Relevante informatie is op een eenvoudige manier voor alle medewerkers toegankelijk te maken met een online Personeelshandboek. En op die manier wordt u als werkgever ontzorgd en kunt u zich richten op hetgeen u goed in bent, ondernemen!

Online Personeelshandboek, wat is het en  hoe werkt het?

Een online Personeelshandboek zorgt voor transparantie, duidelijkheid en structuur. Met het Online Personeelshandboek is het eenvoudig om alle medewerkers tijdig en adequaat te informeren over de inrichting van de organisatie en over de geldende arbeidsvoorwaarden. Medewerkers willen graag weten waar ze aan toe zijn, en stellen u vragen zoals:

  • hoe zit de organisatie in elkaar?
  • wie doet wat?
  • zijn er flexibele werktijden?
  • wanneer en hoe mag je thuiswerken?
  • wat moet je doen als je ziek bent?
  • welke veiligheidsprotocollen moet ik volgen?

De informatie in het Personeelshandboek is afkomstig uit bronnen als de cao, wet- en regelgeving, en branchespecifieke informatie. Een professioneel redactieteam verzorgt actuele updates. Per e-mail en in het handboek zelf wordt u op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen. U bepaalt zelf welke informatie u in uw eigen personeelshandboek wilt opnemen.
Het online Personeelshandboek is veilig opgeslagen in de ‘cloud’ en is 24 uur per dag toegankelijk voor alle medewerkers met een (via u verleende) toegangscode via smartphone, laptop, tablet of computer. Het enige dat nodig is, is een internetverbinding.

Onderwerpen in het Online Personeelshandboek

Arbeidsovereenkomst                    Arbeidsongeschiktheid           Arbowet
Feestdagen                                   Ondernemingsdoel                 Ontslag
Pensioen                                       Personeelsdossier                  Reiskostenvergoeding
Salarisbeleid                                 Studiekostenregeling              Thuiswerken
Toeslagen en vergoedingen            Vakantiedagen                        Verzuim
Werkkostenregeling                       Werktijden                              Werving en selectie
Wettelijke verlofregelingen             Ziekteverzuim

Onderdelen van het Personeelshandboek

Een online Personeelshandboek bestaat uit een aantal onderdelen.

1. BedrijfsPersoneelshandboek
Dit gedeelte vult u zelf (of laat u vullen door SalarisResults) met bedrijfsspecifieke procedures, regels, afspraken en werkprocedures.

2. Basisboek
Dit gedeelte krijgt u automatisch digitaal aangeleverd met standaardteksten die zijn gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.

3. Management Handboek
Dit gedeelte krijgt u automatisch digitaal aangeleverd en bevat een toelichting en achtergrondinformatie bij de in het Basisboek opgenomen teksten en adviezen. Het Management Handboek is alleen toegankelijk voor managers en teamleiders (door u aan te wijzen).

 

Abonnement en servicecontract

De kosten van een abonnement op het Personeelshandboek hangen samen met het aantal medewerkers.

Daarnaast kunt u een servicecontract nemen. Met dit aanvullend contract bent u voorzien van begeleiding bij het inrichten en invoeren van het online personeelshandboek in de startfase en daarnaast van begeleiding bij (jaarlijks) onderhoud. Dit servicecontract sluit u af met SalarisResults tegen een zeer gunstig tarief.

Heeft u  nog vragen, stel ze ons gerust. Wij komen graag bij u langs voor een kennismaking en uitleg!